Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nitrogen Adsorption on Graphene Sponges Synthesized by Annealing a Mixture of Nickel and Carbon Powders

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Nitrogen Adsorption on Graphene Sponges Synthesized by Annealing a Mixture of Nickel and Carbon Powders
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori V. Grehov
Jānis Kalnačs
Anatolijs Mišņovs
K. Kundziņš
Atslēgas vārdi BET approximation | graphene sponge | nitrogen adsorption | specific surface area
Anotācija Adsorption by graphene sponge (GS) manufactured by annealing nickel-carbon powder mixture in inert atmosphere has been studied. By determining the specific surface area (SSA) for the GS sample, it has been found that Brunauer, Emmett, Teller method (BET) of approximation of experimental isotherms gives wrong results in the pressure range of 0.025-0.12 because adsorption in this pressure region is affected by walls of ampoule. Real SSA value has been found by subtracting pore effect method (SPE) or by BET approximation in a low range of relative pressure of 0.0004-0.002.
DOI: 10.1515/lpts-2017-0025
Hipersaite: https://www.degruyter.com/view/j/lpts.2017.54.issue-4/lpts-2017-0025/lpts-2017-0025.xml 
Atsauce Grehov, V., Kalnačs, J., Mišņovs, A., Kundziņš, K. Nitrogen Adsorption on Graphene Sponges Synthesized by Annealing a Mixture of Nickel and Carbon Powders. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 2017, Vol.54, Iss.4, 36.-48.lpp. ISSN 0868-8257. Pieejams: doi:10.1515/lpts-2017-0025
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 26523