Vēja enerģijas resursa telpiskā sadalījuma modelēšana Latvijas teritorijā
Enerģija un Pasaule 2017
Valērijs Bezrukovs, Svetlana Aņiskeviča, U. Zandovskis, Deniss Bezrukovs, Kristina Ļebedeva

Rakstā apkopoti vēja enerģijas plūsmas sadalījuma analīzes rezultāti Latvijas teritorijā, kas veikti, balstoties uz vēja ātruma novērojumiem 10 m augstumā. Novērojumu veikšanai tika izmantotas sertificētas mēriekārtas 22 meteoroloģisko novērojumu stacijās, kas pieder Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram - Latvijas nacionālajam hidrometeoroloģijas un klimata dienestam. Pamatojoties uz mērījumu rezultātiem, tika iegūtas vidējās vēja ātruma vērtības ar vienas minūtes soli laika periodā no 01.01.2015. līdz 31.12.2016. Vēja ātruma un enerģijas blīvuma vidējo vērtību telpiskā sadalījuma modelis tika iegūts ar telpiskās interpolācijas metodi, kas balstīta uz izmērītajām vērtībām, un attēlots kartes veidā ar izšķirtspēju 1 x 1 km.Bezrukovs, V., Aņiskeviča, S., Zandovskis, U., Bezrukovs, D., Ļebedeva, K. Vēja enerģijas resursa telpiskā sadalījuma modelēšana Latvijas teritorijā. Enerģija un Pasaule, 2017, Nr.6, 48.-51.lpp. ISSN 1407-5911.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196