Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: RPI/RTU Silikātu tehnoloģijas katedras un Latvijas ZA Neorganiskās ķīmijas institūta zinātniskā sadarbība (1947-1999)

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā RPI/RTU Silikātu tehnoloģijas katedras un Latvijas ZA Neorganiskās ķīmijas institūta zinātniskā sadarbība (1947-1999)
Nosaukums angļu valodā Scientific Collaboration between RPI/RTU Department of Silicate Technology and Institute of Inorganic Chemistry of Latvian Academy of Sciences
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Ingunda Šperberga
Uldis-Jānis Sedmalis
Atslēgas vārdi RPI/RTU Silikātu tehnoloģijas katedra, Latvijas ZA Neorganiskās ķīmijas institūts
Anotācija -
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Šperberga, I., Sedmalis, U. RPI/RTU Silikātu tehnoloģijas katedras un Latvijas ZA Neorganiskās ķīmijas institūta zinātniskā sadarbība (1947-1999). Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.11, 2007, 76.-78.lpp. ISSN 1407-9291.
Pilnais teksts
ID 2670