Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Common and Different in Latvian Clay Minerals

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Līgumpētījumi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Common and Different in Latvian Clay Minerals
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Oskars Leščinskis
Ruta Švinka
Visvaldis Švinka
Atslēgas vārdi clays, clay minerals, Latvia, illite
Anotācija Clays are materials consisting of clay minerals and non-clay minerals. Some applications allow to use raw clay others require to separate clay minerals from non-clay minerals. Clay mineral fraction is considered to be a nanofraction. Description and characterization of three different Latvian clay nanosized minerals from three different geological periods (clay Liepa from Devonian period, clay Vadakste from Triassic period and clay Apriki from Quaternary period) are summarized. The main mineral in these clays is illite, however the presence of kaolinite is observed and its quantity depends on geological period in which clays have formed. Nanosized clay mineral particles were obtained using sedimentation method. Comparison of mineralogical composition, BET nitrogen adsorption data, zeta potential, DTA/TG analysis and FTIR spectra are given. XRD phase analysis results were very close to each other and shows that mineral of illite is more than that of kaolinite. BET nitrogen adsorption data shows that clay minerals of Apriki has the highest specific surface area (81 m2/g), whereas clay minerals of Vadakste - the lowest (43 m2/g). Zeta potential values for clay minerals Apriki, Liepa and Vadakste are -40.9 mV, -49.6 mV and -43.0 mV, respectively. DTA analysis and FTIR spectra show similar tendencies for all 3 clay minerals.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.762.268
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.762.268 
Atsauce Leščinskis, O., Švinka, R., Švinka, V. Common and Different in Latvian Clay Minerals. Key Engineering Materials, 2018, Vol.762, 268.-273.lpp. ISSN 1013-9826. e-ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.762.268
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 26802