Software Usability: Concepts, Attributes and Associated Health Problems
Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences 2016
Sabīne Grīnberga

Raksts atsedz programmatūras ergonomikas lietojamības nozīmi, lai mazinātu datorlietotāju veselības problēmas, kas ir lielā mērā saistītas ne tikai ar ilgstošu darbu un neērtām pozām darbā ar informācijas tehnoloģijām, bet arī ar neatbilstošu lietotāja saskarnes lietojamību.


Atslēgas vārdi
software, usability, ergonomics, human computer interaction, health complaints
DOI
10.1515/prolas-2016-0041
Hipersaite
https://www.degruyter.com/view/j/prolas.2016.70.issue-5/prolas-2016-0041/prolas-2016-0041.xml

Grīnberga, S. Software Usability: Concepts, Attributes and Associated Health Problems. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B: Natural, Exact, and Applied Sciences, 2016, Vol.70, No.5, 266.-268.lpp. ISSN 1407-009X. Pieejams: doi:10.1515/prolas-2016-0041

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196