E- studiju tehnoloģijas intensīvai izlīdzinošai apmācībai
LatSTE' 2016 – Karjera digitālajā laikmetā: 19. Izglītības tehnoloģiju un inovāciju konference 2016
Loreta Juškaite

Rakstā tiek aplūkotas problēmas, kas rada izlīdzinošās izglītības nepieciešamību Latvijā. Tāpat aplūkotas e- studiju iespējas, kā viens no efektīvākajiem veidiem, kā var sasniegt nepieciešamo izglītības līmeni studijām. Rakstā apskatītas e- studiju iespējas, priekšrocības un arī problēmas, kas rodas arvien plašāk izmantojot e- studijas.


Atslēgas vārdi
izlīdzinošā izglītība, e- studijas, e- studiju vide
Hipersaite
http://latste-2016.wixsite.com/latste2016/publikacijas

Juškaite, L. E- studiju tehnoloģijas intensīvai izlīdzinošai apmācībai. No: LatSTE' 2016 – Karjera digitālajā laikmetā: 19. Izglītības tehnoloģiju un inovāciju konference, Latvija, Liepāja, 25.-26. oktobris, 2016. Liepāja: Liepāja University, 2016, 27.-35.lpp. ISBN 978-9934-522-89-5.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196