Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Das Polytechnikum bzw. Polytechnische Institut zu Riga und das musikalische Wirken seiner Mitglieder

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda German (de)
Nosaukums oriģinālvalodā Das Polytechnikum bzw. Polytechnische Institut zu Riga und das musikalische Wirken seiner Mitglieder
Nosaukums angļu valodā The Riga Polytechnic, the Riga Polytechnic Institute and the Musical Activities of Their Members
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi Rīgas Politehnikums, Rīgas Politehniskais institūts, mūzika un inženieri
Anotācija Raksts ir par Rīgas Politehnikuma/Rīgas Politehniskā institūta mācībspēkiem un studentiem, kuri darbojās ar mūziku saistītās biedrībās (Baha, Vāgnera), spēlēja kādu mūzikas instrumentu vai dziedāja. Daži studenti (Jānis Poruks, Pauls Sakss, Ludvigs Frenkels) studēja arī mūziku un ir pazīstami mūziķu aprindās. (Baha, Vāgnera u.c.), minētas personas, kuras spēlēja kādu mūzikas instrumentu. Daži studenti (Jānis Poruks, Pauls Sakss, Ludvigs Frenkels) studēja arī mūziku un ir pazīstami mūziķu aprindās.
Anotācija angļu valodā The article is about the academic staff and students of Riga Polytechnic / Riga Polytechnic Institute, who were members of music associations (Bach, Wagner), played a musical instrument. Some students (Jānis Poruks, Pauls Sakss, Ludwigs Frenkel) also studied music and are well known in the music circles.
Atsauce Zigmunde, A. Das Polytechnikum bzw. Polytechnische Institut zu Riga und das musikalische Wirken seiner Mitglieder. No: Musikstadt Riga im europäischen Kontext: : Deutsch-lettische Wechselbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. Bericht über das Symposion, Latvija, Rīga, 3.-4. oktobris, 2014. Sinzig: Studiopunkt Verlag, 2017, 239.-247.lpp. ISBN 978-3-89564-176-3.
ID 26898