Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Multifunctional Cationic Amphiphilic 1

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Multifunctional Cationic Amphiphilic 1,4-Dihydropyridine Derivatives for Development of Theranostic Delivery Systems
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Klāvs Pajuste
Kārlis Pajuste
Martins Rucins
Ludmila Jackevica
Iveta Kanepe-Lapsa
Marina Gosteva
Māra Plotniece
Pavels Dimitrijevs
Arkadij Sobolev
Ilona Domracheva
Aiva Plotniece
Atslēgas vārdi Cationic 1,4-DHP, Theranostic Systems
Anotācija Pyridinium amphiphiles of the 1,4-DHP or pyridine scaffold possess self-assembling properties, form liposomes and can be used for DNA delivery and may find applications for drug delivery. During the last years diagnostics and therapy can be combined within multifunctional nanomaterials giving 'theranostics nanoparticles'. On the other hand design of delivery materials possessing biological activity is anideal strategy for variuos therapies. The aim of work is development of new molecules capable to form nanosystems which include:1)synthesis of new cationic amphiphilic 1,4-DHP; 2)evaluation of their biological activities.
Atsauce Pajuste, K., Pajuste, K., Rucins, M., Jackevica, L., Kanepe-Lapsa, I., Gosteva, M., Plotniece, M., Dimitrijevs, P., Sobolev, A., Domracheva, I., Plotniece, A. Multifunctional Cationic Amphiphilic 1,4-Dihydropyridine Derivatives for Development of Theranostic Delivery Systems. No: 3th International Conference "Current Trends in Cancer Theranostics": Conference Abstract Book, Lietuva, Pakruojis, 25.-29. jūnijs, 2017. Pakruojis: 2017, 55.-55.lpp.
Pilnais teksts
ID 26945