Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ķīmiķis Jānis Celms (1895-1968) un viņa devums Draudzīgā aicinājuma ideju realizēšanā

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ķīmiķis Jānis Celms (1895-1968) un viņa devums Draudzīgā aicinājuma ideju realizēšanā
Nosaukums angļu valodā Chemist Jānis Celms (1895–1968) and his Contribution in Implementation of the Ideas of «Friendly Invitation»
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Māra Lēruma
Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi Jānis Celms, Friendly Invitation, Riga Polytechnic Institute.
Anotācija 2015. gadā atzīmējām ķīmiķa, pedagoga, valsts un sabiedriskā darbinieka Jāņa Celma 120 gadu jubileju, kurš 1935. gadā izveidoja un vadīja Draudzīgā aicinājuma biroju. Bijušā Latvijas Republikas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa Draudzīgajam aicinājumam atsaucās daudzi kādreizējie Rīgas Politehniskā institūta studenti, tautā saukti par «politehniķiem» – Mārtiņš Bīmanis, Jānis Rapa, Teodors Spāde u. c. Rakstā analizēta J. Celma dzīvesdarbība, kā arī izvērtēts viņa un citu inženieru ieguldījums Draudzīgā aicinājuma ideju realizēšanā.
Anotācija angļu valodā In 2015, the 120th birthday of Jānis Celms ‒ chemist, pedagogue, and famous public servant, was celebrated. Eighty years ago, on 28 January 1935, thePrime Minister of Latvia Kārlis Ulmanis invited people of Latvia to participate in the initiative called «Friendly Invitation» encouraging people to donate books, pictures and money to the schools they had attended. The coordination of «Friendly Invitation» lay in the hands of engineer Jānis Celms who began his studies at the Riga Polytechnic Institute and graduated in 1933 from the University of Latvia. While being a student he also worked as a teacher at schools in Riga. The «Friendly Invitation» was well received by people. Former students and alumni of the Riga Polytechnic Institute Mārtiņš Bīmanis, Jānis Rapa, Teodors Spāde and others made significant donations. Jānis Celms went into exile in 1944, first to Germany and then, from 1951, to the USA where he died in 1968. He was decorated with the Order of Lāčplēsis (1926) and the Order of the Three Stars (1936).
DOI: 10.7250/IAV.2017.005
Atsauce Lēruma, M., Zigmunde, A. Ķīmiķis Jānis Celms (1895-1968) un viņa devums Draudzīgā aicinājuma ideju realizēšanā. Inženierzinātņu un augstskolu vēsture, 2017, 1, 79.-88.lpp. ISSN 2592-8155. e-ISSN 2592-8163. Pieejams: doi:10.7250/IAV.2017.005
ID 26952