Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Electrical Conductivity of a Closed-Circuit Embroidery Element

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Electrical Conductivity of a Closed-Circuit Embroidery Element
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ž. Juchnevičienė
Uģis Briedis
Aleksandrs Vališevskis
M. Jucienė
V. Dobilaitė
V. Sacevičienė
Atslēgas vārdi embroidered element; fabric; conductive thread; resistance
Anotācija The electrical conductivity of the embroidery system and its resistance against the static charge depend on various factors, such as the properties of the textile materials, the direction of the embroidering, the form of the element, the technological parameters of the embroidery process, etc. Therefore, the factors that have an impact on the embroidered electrically conductive system are a relevant topic of scientific research. The aim of this work was to investigate and analyse the influence of the technological parameters of the embroidery processes on the electrical conductivity of embroidery elements. Three fabrics of the same fibre composition but of different structure were used in the research. The electrical conductivity of the embroidery element was found to differ when the technological parameters of the embroidery process were not the same.
DOI: 10.3176/proc.2018.2.07
Hipersaite: http://www.kirj.ee/30273/?tpl=1061&c_tpl=1064 
Atsauce Juchnevičienė, Ž., Briedis, U., Vališevskis, A., Jucienė, M., Dobilaitė, V., Sacevičienė, V. Electrical Conductivity of a Closed-Circuit Embroidery Element. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 2018, Vol.67, No.2, 158.-164.lpp. ISSN 1736-6046. e-ISSN 1736-7530. Pieejams: doi:10.3176/proc.2018.2.07
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 27033