Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Hydrophilic-Hydrophobic Characteristics of Wood-Polymer Composites Filled with Modified Wood Particles

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Līgumpētījumi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Hydrophilic-Hydrophobic Characteristics of Wood-Polymer Composites Filled with Modified Wood Particles
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Jevgeņijs Jaunslavietis
G. Shulga
Jurijs Ozoliņš
B. Neiberte
Anrijs Verovkins
Sanita Vītoliņa
T. Betkers
Atslēgas vārdi Ammoxidation, Contact Angle, Hydrolysis, Surface Free Energy, Wood By-Product, Wood-Polymer Composite, Work of Adhesion
Anotācija In this study, hydrophobic-hydrophilic characteristics, including contact angle and moisture sorption of a modified wood filler and the wood-polymer composites (WPC) containing it was investigated. The wood filler obtained from aspen sawdust was modified by mild acid hydrolysis and by ammoxidation. Contact angles of the wood particles and the WPC samples were measured with Kruss K100M using the Washburn and Wilhelmy methods, respectively. Work of adhesion was calculated using Young-Dupre equation. Surface free energy as well as its dispersive and polar parts were found using Owens-Wendt-Rabel-Kaelble approach. It was found that the hydrolysis and the ammoxidation led to decrease of the hemicelluloses content in the lignocellulosic matrix. Beside this, the ammoxidation favours the formation of amide bonds in the ammoxidised particles. These changes enhanced the contact angles, decreased the work of adhesion, and decreased surface free energy of the WPC samples filled with the modified particles in comparison with the WPC sample that contained the unmodified ones. The treatment of the wood particles decreased the wettability towards water, but increased it towards recycled polypropylene. This positively effects mechanical properties of the samples.
DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.762.176
Hipersaite: https://www.scientific.net/KEM.762.176 
Atsauce Jaunslavietis, J., Shulga, G., Ozoliņš, J., Neiberte, B., Verovkins, A., Vītoliņa, S., Betkers, T. Hydrophilic-Hydrophobic Characteristics of Wood-Polymer Composites Filled with Modified Wood Particles. Key Engineering Materials, 2018, Vol.762, 176.-181.lpp. ISSN 1662-9795. Pieejams: doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.762.176
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 27179