Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana
2018
Ilze Judrupa, Maija Šenfelde

Zinātniskajā monogrāfijā aplūkotas problēmas, kas saistītas ar reģionu konkurētspējas novērtēšanu, lai veicinātu reģionālās politikas un pamatotu reģionu attīstības stratēģiju izstrādi. Monogrāfijas zinātniskā novitāte ir reģiona konkurētspējas indeksa izstrāde, kurš ir piemērots reģionu konkurētspējas novērtēšanai Latvijā. Zinātniskā monogrāfija būs noderīga studentiem, pasniedzējiem un pētniekiem, reģionālās attīstības speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem, jebkuram interesentam par reģionālās konkurētspējas novērtēšanas jautājumiem.


Atslēgas vārdi
konkurētspēja, reģiona konkurētspējas indekss

Judrupa, I., Šenfelde, M. Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana. Rīga: RTU Izdevniecība, 2018. 150 lpp. ISBN 978-9934-10-997-3.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196