Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana

Publikācijas veids Zinātniskās monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Citi pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Regions' Competitiveness in Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Pētniecības platforma Pilsētas un attīstība
Autori Ilze Judrupa
Maija Šenfelde
Atslēgas vārdi konkurētspēja, reģiona konkurētspējas indekss
Anotācija Zinātniskajā monogrāfijā aplūkotas problēmas, kas saistītas ar reģionu konkurētspējas novērtēšanu, lai veicinātu reģionālās politikas un pamatotu reģionu attīstības stratēģiju izstrādi. Monogrāfijas zinātniskā novitāte ir reģiona konkurētspējas indeksa izstrāde, kurš ir piemērots reģionu konkurētspējas novērtēšanai Latvijā. Zinātniskā monogrāfija būs noderīga studentiem, pasniedzējiem un pētniekiem, reģionālās attīstības speciālistiem un lēmumu pieņēmējiem, jebkuram interesentam par reģionālās konkurētspējas novērtēšanas jautājumiem.
Anotācija angļu valodā The Scientific monograph explores the problems associated with the assessment of the competitiveness of the regions in order to promote the development of regional policy and development strategies for the regions. Scientific novelty of the monograph is the development of a regional competitiveness index, which is suitable for assessing the competitiveness of the regions in Latvia. The monograph is intended for students, teachers and researchers, regional development specialists and decision-makers, and any others interested in issues of regional competitiveness assessment.
Atsauce Judrupa, I., Šenfelde, M. Latvijas reģionu konkurētspējas novērtēšana. Rīga: RTU Izdevniecība, 2018. 150 lpp. ISBN 978-9934-10-997-3.
ID 27303