Rūpniecības energopolitikas analīze
2017
Līga Žogla, Marika Rošā, Anna Kubule, Haralds Vīgants, Dagnija Blumberga, Ivars Veidenbergs

Kolektīva zinātniskā monogrāfija “Rūpniecības energopolitikas analīze” ir veltīta zinātniskajai izpētei, kuras rezultāti ir aktuāli tautsaimniecības nozarei nozīmīgu jautājumu risināšanai, paplašinot izpratni par rūpniecības sektora ilgtspējīgu attīstību. Izstrādāti nozīmīgi tautsaimniecības sektora rūpniecības attīstības energopolitikas analīzes un simulācijas modeļi gan valsts, gan arī uzņēmuma līmenī. Kolektīvā zinātniskā monogrāfija iekļauj četrus zinātniskās izpētes darbu rezultātus, kas iekļauj metodiku energoefektivitātes politikas instrumentu modelēšanai rūpniecības sektorā, metodoloģiju industriālās simbiozes un rūpniecības energoefektivitātes vienotam novērtējumam, energoefektivitātes paaugstināšanas un ilgtspējības attīstības iespējas koksnes produkta ražošanā un metodiku bioresursu pilnīgai izmantošanai. Monogrāfijā ir apkopoti pēdējo piecu gadu laikā veiktās izpētes rezultāti, kas ļauj novērtēt rūpniecības sektoru un sniegt priekšlikumus tā attīstībai. Līdz ar to monogrāfija paredzēta ne tikai zinātniekiem, bet arī nozares speciālistiem.


Atslēgas vārdi
rūpniecība; energopolitika; energoefektivitāte; industriālā simbioze; bioresursi

Žogla, L., Rošā, M., Kubule, A., Vīgants, H., Blumberga, D., Veidenbergs, I. Rūpniecības energopolitikas analīze. Rīga: RTU Izdevniecība, 2017. 144 lpp. ISBN 978-9934-22-020-3.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196