Posturālā līdzsvara novērtēšanas sistēma vestibulārās rehabilitācijas atbalstam
2018. gada zinātniskā konference: tēzes 2018
Aleksandrs Gorbunovs, Atis Kapenieks, Žanis Timšāns, Aivars Kaupužs

Aktualizēta posturālā līdzsvara novērtēšanas sistēmas prototipa izstrāde vestibulārās rehabilitācijas atbalstam.


Atslēgas vārdi
Mikroprocessors, posturālais līdzsvars, tenzorezistors
Hipersaite
https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Zin%C4%81tnes%20departaments/2018/RSU_zinatniskas_konferences_tezes_2018.pdf

Gorbunovs, A., Kapenieks, A., Timšāns, Ž., Kaupužs, A. Posturālā līdzsvara novērtēšanas sistēma vestibulārās rehabilitācijas atbalstam. No: 2018. gada zinātniskā konference: tēzes, Latvija, Rīga, 22.-23. marts, 2018. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2018, 213.-213.lpp. ISBN 978-9934-563-29-4.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196