Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Eksistenciālās dilemmas resocializācijas procesā ekonomiskās krīzes apstākļos

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Eksistenciālās dilemmas resocializācijas procesā ekonomiskās krīzes apstākļos
Nosaukums angļu valodā In the Process of Resocialisation of an Existential Dilemma under the Conditions of an Economic Crisis
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.1. Psiholoģija
Autori Laila Girsova
Atslēgas vārdi Resocializācija. Eksistenciālās dilemmas. Adaptācija un dezadaptācija. Integrācija un reintegrācija. Eksistenciālā krīze.
Anotācija Sakarā ar progresējošajiem emigrācijas un reimigrācijas procesiem Latvijas sabiedrībā resociālizācijas problēma iegūst jaunu specifiku. Integrējoties svešā kultūrvidē vai pēc ilgstošāka laika atgriežoties dzimtenē, indivīdi var izjust kultūršoka radītās adaptācijas problēmas. Rakstā tiek apskatītas tipiskākās eksistenciālās dilemmas un to risināšanas tradicionālās taktikas.
Anotācija angļu valodā Due to the progressive processes of emigration and reimiegation in Latvia, the problem of resocialization acquires new specifics. By integrating into a strange cultural environment or returning to their homeland after a longer period of time, individuals can experience adaptation problems caused by the culture. The article deals with the most typical existential dilemmas and their traditional tactics.
Atsauce Girsova, L. Eksistenciālās dilemmas resocializācijas procesā ekonomiskās krīzes apstākļos. No: Sabiedrība un kultūra: rakstu krājums, Latvija, Liepāja, 22.-23. aprīlis, 2010. Liepāja: Liepājas Universitāte, 2010, 132.-137.lpp. ISSN 1407-6918.
ID 27391