Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Metodiskais palīglīdzeklis socioloģijā

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Līgumpētījumi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Metodiskais palīglīdzeklis socioloģijā
Nosaukums angļu valodā Methodological Aids in Sociology
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Laila Girsova
Atslēgas vārdi Socioloģija. Sabiedrība. Socializācija. Stratifikācija. Socioloģiskās izpētes metodes.
Anotācija Metodiskais palīglīdzeklis socioloģijā ir paredzēts nepilna laika studentiem. Tas palīdz iepazīties ar aktuālākajām socioloģijas teorijām un pētnieciskajām metodēm.
Anotācija angļu valodā
Atsauce Girsova, L. Metodiskais palīglīdzeklis socioloģijā. Rīga: Ekonomikas un kultūras augstskola, 2014. 42 lpp.
ID 27392