Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Different Viewpoints and Approaches to Software Customization = Dažādi viedokļi un pieejas programmatūras pielāgošanai

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Different Viewpoints and Approaches to Software Customization = Dažādi viedokļi un pieejas programmatūras pielāgošanai
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Vjačeslavs Šitikovs
Atslēgas vārdi L10N, C11N, G11N
Anotācija -
Atsauce Šitikovs, V. Different Viewpoints and Approaches to Software Customization = Dažādi viedokļi un pieejas programmatūras pielāgošanai. Lietišķās datorsistēmas. Nr.18, 2004, 7.-15.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts
ID 2742