Kādi ir labākie piemēri mūsdienīgu risinājumu izmantošanai pilsētbūvniecībā Latvijā?
Kapitāls 2017
Edgars Bondars

Rakstā minēti atsevišķi piemēri pilsētbūvniecības jomā Latvijā, kuri īstenoti atbilstoši mūsdienīgas urbānās vides veidošanas pamatprincipiem.


Atslēgas vārdi
Pilsētbūvniecība Latvijā
Hipersaite
https://issuu.com/zurnalskapitals/docs/kapita__ls_05

Bondars, E. Kādi ir labākie piemēri mūsdienīgu risinājumu izmantošanai pilsētbūvniecībā Latvijā?. Kapitāls, 2017, Nr.5, 20.-20.lpp. ISSN 1407-2505.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196