Plazmepsīnu inhibitoru sintēze
RTU 59. Studentu zinātniskā un tehniskā konference: tēžu krājums 2018
Georgijs Stakanovs, Dace Rasiņa

-


Atslēgas vārdi
aminohinazolīn-4(3H)-oni,katepsīns D

Stakanovs, G., Rasiņa, D. Plazmepsīnu inhibitoru sintēze. No: RTU 59. Studentu zinātniskā un tehniskā konference: tēžu krājums, Latvija, Rīga, 27.-27. aprīlis, 2018. Rīga: RTU, 2018, 23.-23.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196