Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: C-Quaternary Alkynyl Glycinols via the Ritter Reaction of Cobalt Complexed Alkynyl Glycols

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Līgumdarbi/līgumpētījumi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā C-Quaternary Alkynyl Glycinols via the Ritter Reaction of Cobalt Complexed Alkynyl Glycols
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Konstantinos Grammatoglou
Jekaterina Boļšakova
Atslēgas vārdi Ritter reaction, cobalt, Glycinol, Quaternary
Anotācija Ritter reaction of diols or triols with acetonitrile gave access to oxazolines in good yields and substrate scope. BF3∙Et2O was the Lewis acid of choice and the cyclization took place even with TBS protected alcohols. The Ritter reaction was promoted by carbocation stabilization from the Co2(CO)6 complex formed. A novel method with DDQ was developed for the cleavage of the Co-complex, giving higher yields compared to commonly used reagents. NMO was the reagent of choice for the cleavage of the Co-complex in substrates derived from triols. Finally selected oxazolines were transformed to corresponding glycinols in mild conditions.
Atsauce Grammatoglou, K., Boļšakova, J. C-Quaternary Alkynyl Glycinols via the Ritter Reaction of Cobalt Complexed Alkynyl Glycols. No: 10th Paul Walden Symposium on Organic Chemistry, Latvija, Riga, 15.-16. jūnijs, 2017. Riga: 2017, 49.-49.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 27654