Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Composite Fibre Development and Investigation of Pull-Out Behaviour in Concretes with Various Strength

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: 14.09.2018 16:00, Rīgas Tehniskās universitāte, Kaļķu iela 1, 119. auditorija, Rīga, Latvija
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Composite Fibre Development and Investigation of Pull-Out Behaviour in Concretes with Various Strength
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Artūrs Lukašenoks
Atslēgas vārdi Composite fibre, single fibre pull-out
Anotācija Šī promocijas darba mērķis ir: Izstrādāt jauna tipa kompozītas šķiedras betona dispersai stiegrošanai, izpētīt to izraušanas un sabrukšanas mehānismus, kā arī dispersi stiegrota betona ar kompozītām šķiedrām darbību liecē. Piedāvātās šķiedras ir ar augstu stiprību, mazu svaru un ir aizsargātas no korozijas. Šķiedras ir viegli iemaisāmas dažādās konsistences betonā. Kompozītas šķiedras ir piemērotas vairākiem pielietojumiem. Darbs sastāv no ievada, 5 galvenajām nodaļām un secinājumiem. 2. nodaļā ir aprakstīta kompozīto šķiedru izstrāde un galveno ģeometrijas un virsmas īpašību raksturošana. Izstrādātas trīs galveno tipu (oglekļa, stikla un hibrīdās) kopā 14 dažādas šķiedras ar atšķirīgu diametru, ģeometriju un virsmas apstrādi. 3. nodaļā ir izstrādātas trīs dažādas stiprības smalkgraudainas betona matricas ar spiedes stiprību 40–120 MPa robežās un noteiktas to galvenās īpašības: svaiga betona konsistence, sacietējuša betona spiedes stiprība un rukums. 4. nodaļā ir aprakstīti eksperimentāli testi vienas šķiedras izraušanai no trim betona matricām: augstas stiprības betona, vidējas stiprības un zemas stiprības betona. Šķiedras ievietotas betonā dažādās konfigurācijās 5–25 mm dziļumā, kā arī 0–60 grādu leņķos; izraušanas uzvedība ir savstarpēji salīdzināta. 5. nodaļā pamatojoties uz eksperimentu rezultātiem, kas aprakstīti 4. nodaļā ir analizēta šķiedru izraušanas uzvedība un darbojošies izraušanas un šķiedras sabrukšanas mehānismi. 6. nodaļā kompozītas šķiedras ir izmantotas fibrobetona dispersai stiegrošanai un pētīta siju paraugu lieces uzvedība. Promocijas darbā prezentētie rezultāti un secinājumi parāda kompozīto šķiedru pozitīvo potenciālu konkurēt ar plaši izmantotajām tērauda šķiedrām, kā arī būt pārākām mehāniski, tehniski un ekonomiski.
Atsauce Lukašenoks, Artūrs. Composite Fibre Development and Investigation of Pull-Out Behaviour in Concretes with Various Strength. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2018. 153 lpp.
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 27678