Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Towards Novel Inhibitors of Cancer Associated Enzymes

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Intelektuālais īpašums
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Towards Novel Inhibitors of Cancer Associated Enzymes
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Aleksandrs Pustenko
Jekaterīna Ivanova
Aiga Grandane
Igors Vozny
Raivis Žalubovskis
Atslēgas vārdi Carbonic anhydrase, sulfocoumarin.
Anotācija Carbonic anhydrases are zinc containing enzymes which catalyze reversible hydration and transport of carbon dioxide and, along with other functions, provide pH regulation in cells. Among 15 isoforms of human CA special attention is dedicated to inhibition of tumor associated CA IX and CA XII, where good inhibitory activities and selectivities for series of bioisosteres of coumarin have been recently demonstrated.
Atsauce Pustenko, A., Ivanova, J., Grandane, A., Vozny, I., Žalubovskis, R. Towards Novel Inhibitors of Cancer Associated Enzymes. No: ICCA 2018: 11th International Conference on Carbonic Anhydrases, Rumānija, Bucharest, 27.-30. jūnijs, 2018. Bucharest: 2018, 17.-17.lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 27706