Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Praktisko gadījumu analīze studiju priekšmeta "Darba aizsardzības pamati" apgūšanas procesā

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Praktisko gadījumu analīze studiju priekšmeta "Darba aizsardzības pamati" apgūšanas procesā
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Jānis Bartušauskis
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība, piemēri, motivācija
Anotācija Vadot lekcijas priekšmetā "Darba aizsardzības pamati", bieži nākas saskarties ar situāciju, kad jaunāko kursu studenti uzskata, ka šis priekšmets viņiem nav vajadzīgs, jo parasti neizprot tā nozīmīgumu. Šajā rakstā tiks apskatīta autora pieredze lekciju vadīšanā tādā veidā, lai studenti rastu motivāciju apmeklēt lekcijas un pilnvērtīgi apgūt šo priekšmetu.
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Bartušauskis, J. Praktisko gadījumu analīze studiju priekšmeta "Darba aizsardzības pamati" apgūšanas procesā. No: RTU IEVF Akadēmiskā konference "Mācību metodiskā un zinātniskā darba integrācija studiju procesā" publikācijas, Latvija, Rīga, 27.-27. aprīlis, 2018. Rīga: 2018, 8.-11.lpp. ISBN 978-9943-22-070-5.
Pilnais teksts
ID 27879