Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Chronology of Key Events of Riga Technical University

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Chronology of Key Events of Riga Technical University
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.1. Vēsture un arheoloģija
Autori Alīda Zigmunde
Atslēgas vārdi
Anotācija Chronology of Key Events of Riga Technical University in Study Year 2017/2018
DOI: 10.7250/HESIHE.2018.012
Atsauce Zigmunde, A. Chronology of Key Events of Riga Technical University. History of Engineering Sciences and Institutions of Higher Education, 2018, 2, 159.-166.lpp. ISSN 2592-8651. Pieejams: doi:10.7250/HESIHE.2018.012
ID 28122