Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Arhitekta Indriķa Blankenburga projektētā Ļaudonas Lauksaimniecības skolas ēka

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Arhitekta Indriķa Blankenburga projektētā Ļaudonas Lauksaimniecības skolas ēka
Nosaukums angļu valodā Ļaudona Agriculture School Building Designed by Architect Indriķis Blankenburgs
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.1. Vēsture un arheoloģija
Autori Indulis Zvirgzdiņš
Atslēgas vārdi Indriķis Blankenburgs, the project of Ļaudona Agriculture School
Anotācija Ļaudonas divgadīgās lauksaimniecības skolas būvplāns (1923), jādomā, ir pirmais Rīgas Politehniskā institūta 1913. gada absolventa arhitekta Indriķa Blankenburga (1877–1944) darbs mācību iestāžu projektēšanā. Tā gan nebija jaunceltne, bet nama rekonstrukcija, pārbūve pēc ugunsgrēka, tomēr te varam atrast atsevišķus elementus, kas izmantoti arī vēlākās jaunbūvēs. Izglītībai ēka kalpoja vairāk nekā pusgadsimtu. Raksts veltīts celtnes vēsturei, pieminēti arī daži citi I. Blankenburga būvplāni Madonā.
Anotācija angļu valodā The construction plan of the Ļaudona Two-Year Agriculture School (1923) supposedly is the first project of an educational institution of the graduate of the Riga Polytechnic Institute (1913), architect Indriķis Blankenburgs (1877–1944). It was not a new building, but a reconstruction of the building after a fire, however, we can find some elements that had been used in the new buildings. The building was used for education for more than half-century. The article is devoted to the history of the building, also mentioning other buildings designed by I. Blankenburgs’ projects in Madona city.
DOI: 10.7250/IAV.2018.007
Atsauce Zvirgzdiņš, I. Arhitekta Indriķa Blankenburga projektētā Ļaudonas Lauksaimniecības skolas ēka. Inženierzinātņu un augstskolu vēsture, 2018, 2, 89.-96.lpp. ISSN 2592-8155. Pieejams: doi:10.7250/IAV.2018.007
ID 28135