Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Glass-Forming Derivatives of 2-Cyano-2-(4H-Pyran-4-Ylidene) Acetate for Lightamplification Systems

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Glass-Forming Derivatives of 2-Cyano-2-(4H-Pyran-4-Ylidene) Acetate for Lightamplification Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Elmārs Zariņš
Karīna Siltāne
Jūlija Perveņecka
Aivars Vembris
Valdis Kokars
Atslēgas vārdi Amplified spontaneous emission, 2-cyanoacetates, 4H-pyran-4-ylidene, laser dyes, amorphous materials
Anotācija A series of 2-cyano-2-(4H-pyran-4-ylidene) acetate derivatives with triphenyl and 9H-carbazole moieties were synthesized and investigated, mostly for potential applications in organic solid state lasers. Synthesized compounds show remarkable amorphous film formation ability, tunable thermal properties (thermal stability varies from 190oC to 387oC and glass transition temperature from 94oC up to 141oC) with light absorption from 400 nm to 600 nm and photoluminescence from 600 nm up to 800 nm. Dyes with incorporated mono-styryl- electron donating fragment (KTB, KTBC and KTB3K) showed higher photoluminescence quantum yield (PLQY) (from 16% up to 23%), significantly lower amplified spontaneous emission (ASE) excitation threshold values (24-52 µJ/cm2) in pure thin films comparing to bis-styryl- electron donating fragment containing molecules (Bis-K4C, Bis-K5C and Bis-K4CK) with PLQY of 5-7% and ASE excitation threshold between 165 and 223 µJ/cm2. Some of the investigated KTB-type laser dyes could be perspective materials for organic lasers as well as for laser technology investigation and applications.
DOI: 10.1016/j.dyepig.2018.11.041
Hipersaite: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143720818319831?via%3Dihub 
Atsauce Zariņš, E., Siltāne, K., Perveņecka, J., Vembris, A., Kokars, V. Glass-Forming Derivatives of 2-Cyano-2-(4H-Pyran-4-Ylidene) Acetate for Lightamplification Systems. Dyes and Pigments, 2019, Vol. 163, No. 1, 62.-70.lpp. ISSN 0143-7208. Pieejams: doi:10.1016/j.dyepig.2018.11.041
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 28172