Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Microstructure and Properties of the Mullite–ZrO2(Y2O3)–Si3N4-Composite Ceramics Sintered by Different Methods

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Microstructure and Properties of the Mullite–ZrO2(Y2O3)–Si3N4-Composite Ceramics Sintered by Different Methods
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gaida Maruta Sedmale
Līga Grase
Ilmārs Zālīte
Nataļja Žilinska
Jose Rodriquez
Atslēgas vārdi mullite–ZrO2(Y2O3)–Si3N4 composite ceramics, Si3N4 nanopowder, spark-plasma sintering (SPS), microwave furnace (MW), solar furnace (SF).
Anotācija The purpose of the study was to investigate densification, phase composition, microstructure and properties of mullite–ZrO2 composite ceramics with the Si3N4 additive, sintered by various methods: conventional sintering, spark-plasma sintering, and sintering in both microwave and solar furnaces. The strength properties (compressive strength and elastic modulus) of the ceramic samples sintered by the conventional method and by spark-plasma sintering were compared. Some reasons for the formation of defects in the samples after sintering in microwave and solar furnaces are indicated.
DOI: 10.1007/s11148-018-0238-9
Hipersaite: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11148-018-0238-9 
Atsauce Sedmale, G., Grase, L., Zālīte, I., Žilinska, N., Rodriquez, J. Microstructure and Properties of the Mullite–ZrO2(Y2O3)–Si3N4-Composite Ceramics Sintered by Different Methods. Refractories and Industrial Ceramics, 2018, Vol.59, No.4, 369.-374.lpp. ISSN 1083-4877. e-ISSN 1573-9139. Pieejams: doi:10.1007/s11148-018-0238-9
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 28188