Некоторые аспекты работы кольцевых пересечений в Латгалии
International Anniversary Scientific and Technical Conference "Highways: Safety and Reliability": Conference Reports 2018
Jānis Freibergs, Juris Smirnovs, Aldis Lāma

Анализ безопасности движения кольцевых пересечений в Латгалии


Atslēgas vārdi
lokveida ceļu mezgli

Freibergs, J., Smirnovs, J., Lāma, A. Некоторые аспекты работы кольцевых пересечений в Латгалии. No: International Anniversary Scientific and Technical Conference "Highways: Safety and Reliability": Conference Reports, Baltkrievija, Minsk, 22.-23. novembris, 2018. Minsk: 2018, 153.-164.lpp.

Publikācijas valoda
Russian (ru)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196