Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Application of EIS Method for Detection of Moisture Content in AAC Masonry Construtions on Construction Site

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Application of EIS Method for Detection of Moisture Content in AAC Masonry Construtions on Construction Site
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums EUREKA 2018 E!7614 APPL-EIS
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības platforma Neviena
Autori Sanita Rubene
Mārtiņš Vilnītis
Atslēgas vārdi Autoclaved aerated concrete, EIS method
Anotācija Autoclaved aerated concrete (AAC) masonry blocks are construction material with high heat insulation parameters. In time of sustainable construction, this material can be used as a load bearing construction material for a range of buildings where it is necessary to obtain high heat insulation parameters of external delimiting constructions. The main problem of AAC masonry constructions is the significant influence of moisture content and its gradient on heat resistivity properties of the AAC. It is important to monitor the drying process of AAC masonry constructions in order to avoid sealing of moisture inside the masonry by early application of finishing layers on the construction. Therefore, EIS method for detection of moisture distribution throughout the cross section of AAC masonry constructions in situ conditions has been applied.
Atsauce Rubene, S., Vilnītis, M. Application of EIS Method for Detection of Moisture Content in AAC Masonry Construtions on Construction Site. No: EUREKA 2018 E!7614 APPL-EIS. J.Parilkova red. Brno: -, 2018. 46.-49.lpp. ISSN 2464-4595.
ID 28586