Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Nucleophilic Substitution of Chlorine Atoms in 2

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Nucleophilic Substitution of Chlorine Atoms in 2,5-Dichloro-3,6-bis(2-piperidinothiazol-5-yl)-1,4-benzoquinone = 2,5-Dihlor-3,6-bis(2-piperidinotiazol-5-il)-1,4-benzohinona hlora atomu nukleofilā aizvietošana
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Autori Nelli Batenko
Raimonds Valters
Gatis Karlivāns
Atslēgas vārdi 2,5-Dichloro-3,6-bis(thiazol-5-yl)-1,4-benzoquinones
Anotācija -
Atsauce Batenko, N., Valters, R., Karlivāns, G. Nucleophilic Substitution of Chlorine Atoms in 2,5-Dichloro-3,6-bis(2-piperidinothiazol-5-yl)-1,4-benzoquinone = 2,5-Dihlor-3,6-bis(2-piperidinotiazol-5-il)-1,4-benzohinona hlora atomu nukleofilā aizvietošana. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.3, 2001, 166.-169.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts
ID 2864