Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Jaunas koncepcijas zema energopatēriņa ēkām

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums ES struktūrfondi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Jaunas koncepcijas zema energopatēriņa ēkām
Nosaukums angļu valodā .
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības platforma Neviena
Autori Laura Vītola
Atslēgas vārdi energoefektivitāte; jauna koncepcija
Anotācija Lai samazinātu būvniecības sektora energopatēriņu, kas veido 40% no ES kopējā energopatēriņa, ir pieņemta EK direktīva par ēku energoefektivitāti, kas nosaka, ka Iīdz 2020. gada 31. decembrim visām jaunbūvēm jābūt gandrīz nulles enerģijas ēkām. Līdz ar to Latvijai ir apstiprināts nacionālais plāns gandrīz nulles enerģijas ēku skaita palielināšanai. Papildus šiem mērķiem ES vēlas Iīdz 2050. gadam būtiski samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju - attiecīgi par 88% dzīvojamajai un 91% pakalpojumu sektora salīdzinājumā ar 1990. gadu.
Anotācija angļu valodā .
Hipersaite: https://buvinzenieriem.lv/ 
Atsauce Vītola, L. Jaunas koncepcijas zema energopatēriņa ēkām. Būvinženieris, 2018, No. 65, 126.-128.lpp. ISSN 1691-9262.
ID 28646