Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Trīsdimensiju antropometriskā modelēšana

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Trīsdimensiju antropometriskā modelēšana
Nosaukums angļu valodā Three-Dimensional Anthropometrical Modeling
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inga Dāboliņa
Ausma Viļumsone
Atslēgas vārdi antropometrija, 3D mērījumi, balstvirsma
Anotācija Darbā atzīmēts, ka apģērbu projektēšanai izmantojamās metodes balstās uz zināšanām par cilvēka ķermeņa izmēriem un formu. Ķermeņa mēru iegūšanai izmantojamās skenēšanas sistēmas ne vienmēr nodrošina precīzu rezultātu iegūšanu bez antropometrisko punktu marķēšanas. Atzīmēts, ka cilvēka figūru daudzveidība un mainība prasa pastāvīgu projektēšanas metožu pilnveidošanu. Viens no progresīvākajiem apģērbu projektēšanas attīstības virzieniem ir trīsdimensiju modeļu veidošana un to virsmas izklāšana plaknē. Rakstā apskatīta cilvēka virsvidukļa torsa daļas virsmas matemātiskā modeļa iegūšanas metode, izmantojot antropometrisko punktu koordinātes. Eksperimentālo datu iegūšanai lietota gaitas datoranalīzes iekārta Qualisys ar PRO Reflex kamerām, kuras izstaro un uztver atpakaļ no marķieriem atstaroto infrasarkano staru kūli. Izveidotā virsmas modeļa balstpunkti ir apzīmēti saskaņā ar SEPP vienotās apģērbu konstruēšanas metodē izmantojamo ciparu sistēmu. Izdalītas virsmas līnijas, pa kurām karkass ir jāsadala, lai modelētu apģērba detaļas.
Anotācija angļu valodā There is mentioned that the methods for garment designing is based in the knowledge about the form and measurements of human body. The scan systems for gaining human body measurements not always provide precise results without marking of anthropometrical points of human body. The conclusion that the changeability and variety of forms of human body require continual improvement of designing methods. One of the most progressive research branches in the garment designing field is to create 3dimensional models and its lay out in the plain. Paper studies the method for obtaining human body torso mathematical model, within usage of coordinates of anthropometrical points. The system Qualisys PRO Reflex cameras is used for experimental data investigation. PRO Reflex cameras sends infrared light beam to the markers and receives it back with information about coordinates of marker. The points of created bearing surface mathematical model have been designated in accordance with the former SEPP member state united cloth designing method constructive point conditional digital designations. As a conclusion of the paper the bearing-point connecting lines are determined which can be used for cutting the coordinate point carcass to process it constructively and design cloth details.
Atsauce Dāboliņa, I., Viļumsone, A. Trīsdimensiju antropometriskā modelēšana . Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.2, 2007, 103.-110.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 2874