Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Determining Reactivity Level of Granite Aggregate for Concrete

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Determining Reactivity Level of Granite Aggregate for Concrete
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības platforma Neviena
Autori Aurimas Rutkauskas
Džigita Nagrockienė
Gintautas Skripkiūnas
Kęstutis Barkauskas
Atslēgas vārdi Aggregates, alkali induced corrosion, concrete, expansion, granite rubble, reactivity
Anotācija Determining Reactivity Level of Granite Aggregate for Concrete
DOI: 10.2478/cons-2017-0005
Atsauce Rutkauskas, A., Nagrockienė, D., Skripkiūnas, G., Barkauskas, K. Determining Reactivity Level of Granite Aggregate for Concrete. Construction Science, 2017, Vol.20, No.1, 33.-37.lpp. ISSN 1407-7329. e-ISSN 2255-8551. Pieejams: doi:10.2478/cons-2017-0005
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 29036