Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Influence of Illite Clay on Cordierite-Spinel Formation in Ceramics Form Mixed Compostions = Illītu mālu ietekme uz kordierīta-špineļa kristāliskās fāzes veidošanos keramikā no jaukta sastāva maisījumiem

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Influence of Illite Clay on Cordierite-Spinel Formation in Ceramics Form Mixed Compostions = Illītu mālu ietekme uz kordierīta-špineļa kristāliskās fāzes veidošanos keramikā no jaukta sastāva maisījumiem
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gaida Maruta Sedmale
Ilmārs Apsītis
Andris Actiņš
Atslēgas vārdi Mixed Compostions, Illite Clay
Anotācija -
Atsauce Sedmale, G., Apsītis, I., Actiņš, A. Influence of Illite Clay on Cordierite-Spinel Formation in Ceramics Form Mixed Compostions = Illītu mālu ietekme uz kordierīta-špineļa kristāliskās fāzes veidošanos keramikā no jaukta sastāva maisījumiem. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.15, 2007, 40.-47.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts
ID 2909