Muitas un nodokļu vēstures zināšanu nozīme programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” apgūšanā
Caurviju prasmēs balstītā izglītība skolās un tās ietekme uz augstāko izglītību: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes akadēmiskās konferences publikācijas 2019
Māra Pētersone, Kārlis Ketners

21. gadsimtā viens no būtiskiem izaicinājumiem muitas dienestiem ir prasme stratēģiski pielāgoties līdzsvara nodrošināšanai starp ilgtspējīgu valsts attīstību un ekonomiskās darbības veicināšanu globalizācijas apstākļos, no vienas puses, un efektīvas ekonomiskās drošības un starptautisko piegādes ķēžu drošības sistēmas uzturēšanu, no otras puses. Tas nozīmē, ka muitas un nodokļu administrācijas darbinieki saskaras ar jauniem izaicinājumiem, kas saistīti ar zināšanu, prasmju un kompetenču vietu sabiedrības vērtību bāzē un intelektuālās sabiedrības veidošanos. Vispārējas zināšanas par muitas un nodokļu vēsturi ļauj izprast, kā un kāpēc ir izveidota mūsdienu muitas un nodokļu sistēmas Latvijā, Eiropa Savienībā un pasaulē. Vēstures zināšanas atspoguļo ne tikai vispārējo izglītības līmeni, bet kalpo par pamatu tālākai zināšanu uzkrāšanai izvēlētajā specialitātē.


Atslēgas vārdi
Nodokļi, nodevas, muita, vēsture
Hipersaite
https://dom.lndb.lv/data/obj/752154.html

Pētersone, M., Ketners, K. Muitas un nodokļu vēstures zināšanu nozīme programmas “Muitas un nodokļu administrēšana” apgūšanā. No: Caurviju prasmēs balstītā izglītība skolās un tās ietekme uz augstāko izglītību: Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes akadēmiskās konferences publikācijas, Latvija, Rīga, 12.-12. aprīlis, 2019. Rīga: RTU izdevniecība, 2019, 29.-30.lpp. ISBN 978993422282.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196