RTU Enerģētikas institūts kopā ar partneriem uzsācis īstenot jaunās valsts pētījumu programmas projektus
Enerģija un Pasaule 2019
Kārlis Baltputnis, Zane Broka, Laila Zemīte, Antans Sauļus Sauhats, Aleksandrs Dolgicers, Namejs Zeltiņš, Jānis Kleperis, Egīls Dzelzītis, Valērijs Bezrukovs

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Enerģētikas institūts sadarbībā ar partneriem no Venspils Augstskolas un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta ar trim projektu pieteikumiem piedalījās konkursā "Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus". Visi trīs projekti saņēma augstu ārzemju ekspertu vērtējumu un tika izvēlēti finansējuma saņemšanai. Turpmāk sniegts neliels iesakts visos trīs Enerģētikas institūta projektos, kuru īstenošana sākta šī gada sākumā.


Hipersaite
http://www.energijaunpasaule.lv/wp-content/uploads/2019/04/zin%C4%81tniskie-projekti.pdf

Baltputnis, K., Broka, Z., Zemīte, L., Sauhats, A., Dolgicers, A., Zeltiņš, N., Kleperis, J., Dzelzītis, E., Bezrukovs, V. RTU Enerģētikas institūts kopā ar partneriem uzsācis īstenot jaunās valsts pētījumu programmas projektus. Enerģija un Pasaule, 2019, No. 2, 60.-62.lpp. ISSN 1407-5911.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196