Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: RTU Enerģētikas institūts kopā ar partneriem uzsācis īstenot jaunās valsts pētījumu programmas projektus

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts pētījumu programmas
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā RTU Enerģētikas institūts kopā ar partneriem uzsācis īstenot jaunās valsts pētījumu programmas projektus
Nosaukums angļu valodā RTU Institute of Power Engineering together with Partners have Begun Carrying out Projects of the New National Research Programme
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Enerģija un apkārtējā vide
Autori Kārlis Baltputnis
Zane Broka
Laila Zemīte
Antans Sauļus Sauhats
Aleksandrs Dolgicers
Namejs Zeltiņš
Jānis Kleperis
Egīls Dzelzītis
Valērijs Bezrukovs
Atslēgas vārdi
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Enerģētikas institūts sadarbībā ar partneriem no Venspils Augstskolas un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta ar trim projektu pieteikumiem piedalījās konkursā "Ilgtspējīga enerģētikas infrastruktūra un tirgus". Visi trīs projekti saņēma augstu ārzemju ekspertu vērtējumu un tika izvēlēti finansējuma saņemšanai. Turpmāk sniegts neliels iesakts visos trīs Enerģētikas institūta projektos, kuru īstenošana sākta šī gada sākumā.
Anotācija angļu valodā Institute of Power Engineering of Riga Technical University (RTU) together with partners from Ventspils University of Applied Sciences and Institute of Solid State Physics of the University of Latvia participated with three project proposals in the call Sustainable energy in infrastructure and market. All three projects received high evaluations by foreign experts and were selected for financing. The following is a brief insight in these three projects of Institute of Power Engineering the implementation of which was started at the beginning of this year.
Hipersaite: http://www.energijaunpasaule.lv/wp-content/uploads/2019/04/zin%C4%81tniskie-projekti.pdf 
Atsauce Baltputnis, K., Broka, Z., Zemīte, L., Sauhats, A., Dolgicers, A., Zeltiņš, N., Kleperis, J., Dzelzītis, E., Bezrukovs, V. RTU Enerģētikas institūts kopā ar partneriem uzsācis īstenot jaunās valsts pētījumu programmas projektus. Enerģija un Pasaule, 2019, No. 2, 60.-62.lpp. ISSN 1407-5911.
ID 29272