Klimata tehnoloģiju ekodizaina risinājumi
2019
Gatis Bažbauers, Dagnija Blumberga, Sylvestre Njakou-Djomo, Ilze Dzene, Jūlija Gušča, Valters Kazulis, Krista Kļaviņa, Tatjana Kuzņecova, Elīza Ķeirāne, Dace Lauka, Indra Muižniece, Laura Pastare, Iluta Piļicka, Jeļena Pubule, Māra Rēpele, Francesco Romagnoli

Monogrāfija ir veltīta enerģētikas nozares izpētei - sākot no energoresursu iegūšanas līdz gala enerģijas izmantošanai, izmantojot ekodizaina novērtējuma un analīzes metodes, kā arī principus, kas jāņem vērā, lai veiktu tādus sistēmas tehnoloģiskos uzlabojumus, kas samazinātu ietekmi uz vidi. Monogrāfijā apkopoti rezultāti par aprites cikla analīzes izmantošanu gan priekšizpētē, lai noskaidrotu, vai attiecīgie resursi un energotehnoloģijas ir konkurētspējīgas, gan ražošanas tehnoloģijas analīzē. Pētījumos izmantotās ekodizaina metodikas un rīki, piemēram, aprites cikla analīze, multikritēriju analīze, sistēmdinamikas modelēšana u.c., tos savstarpēji sinhronizējot, sniedz labākus rezultātus, lai precīzāk sasniegtu konkrēto mērķi. Monogrāfijā aprakstīto pētījumurezultātus var izmantot valsts politikas veidošanā - dažādu plānošanas dokumentu izstrādē, stratēģiju veidošanā, likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā,. Monogrāfijas būs noderīga zinātniekiem, speciālistiem, pašvaldību un uzņēmumu darbiniekiem, studentiem, rīcībpolitikas veidotājiem un citiem interesentiem.


Atslēgas vārdi
Aprites cikla analīze, aprites cikla izmaksu analīze, daudzkritēriju analīze, inovatīvu problēmu risināšanas algoritms TRIZ

Bažbauers, G., Blumberga, D., Njakou-Djomo, S., Dzene, I., Gušča, J., Kazulis, V., Kļaviņa, K., Kuzņecova, T., Ķeirāne, E., Lauka, D., Muižniece, I., Pastare, L., Piļicka, I., Pubule, J., Rēpele, M., Romagnoli, F. Klimata tehnoloģiju ekodizaina risinājumi. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 156 lpp. ISBN 978-9934-22-104-0.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196