Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Automated Surveying of Timber Assortment Volumes

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Līgumpētījumi
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Automated Surveying of Timber Assortment Volumes
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.11. Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Ingus Mitrofanovs
Marita Cekule
Kaspars Čabs
Krišs Balodis
Atslēgas vārdi Automated measurements, timber assortment, wood chips, video processing
Anotācija There are different factors contributing to the global warming, including intensive agriculture and deforestation. In order to reduce their impact on the climate change, a transition to the low carbon economy has to take place, and smart forest use is an important part of it. For this path to be consistent and sustainable bioeconomic decisions must be based on scientifically proven data and interdisciplinary researches which include both forestry science and information technologies.
Atsauce Mitrofanovs, I., Cekule, M., Čabs, K., Balodis, K. Automated Surveying of Timber Assortment Volumes. No: Geodynamics and Geospatial Research: University of Latvia 76th International Scientific Conference, Latvija, Riga, 8.-8. februāris, 2018. Riga: University of Latvia, 2018, 17.-20.lpp. ISBN 978-9934-18-352-2.
Pilnais teksts
ID 29553