Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Set of Agents for the Modelling of Learner’s Emotions in Intelligent Tutoring Systems

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Set of Agents for the Modelling of Learner’s Emotions in Intelligent Tutoring Systems
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Alla Anohina-Naumeca
Laura Intenberga
Atslēgas vārdi Intelligent agents, intelligent tutoring system, emotions
Anotācija Raksts piedāvā detalizētu intelektuālu aģentu kopu apmācāmā emociju modelēšanai intelektuālās mācību sistēmās. Aģentu funkcijas un mijiedarbība, vispārīgs lēmumu pieņemšanas process un aģentu iesaistīšana intelektuālas mācību sistēmas emocionālā cilpā ir aprakstīti. Apmācāmā emocionālā stāvokļa noteikšanas raksturojumu izplatītākās kategorijas ir identificētas.
Atsauce Anohina-Naumeca, A., Intenberga, L. The Set of Agents for the Modelling of Learner’s Emotions in Intelligent Tutoring Systems. No: Proceedings of the 12th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ASC 2008), Spānija, Palma de Mallorca, 1.-3. septembris, 2008. Palma de Mallorca: ACTA Press, 2008, 73.-78.lpp. ISBN 978-0-88986-755-0.
ID 2965