Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Garment Fit: Where do We Stand?

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Citi pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Garment Fit: Where do We Stand?
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Eva Lapkovska
Inga Dāboliņa
Liene Siliņa
Atslēgas vārdi Anthropometrics, 3D Body scanning, sizing, fit
Anotācija The paper describes the general understandings of the concept of comfort and its various components described in the literature. There is given an insight into garment fit problems and existing evaluation methods. The study aims to explain the importance of the anthropometry and the impact of its change and development on the improvement of garment fit provision. The possibilities and benefits of using 3D body scanning technologies in anthropometric studies are observed to explain options to improve the garment sizing and fit evaluation processes. The possibilities provided by modern computer-aided 3D design systems for development and analyzing clothing products are considered. The study includes examples of 3D scanning and virtual prototyping capabilities for assessing the fit and appearance of clothing, highlighting the shortcomings that hamper research into the interaction between the human body and clothing.
DOI: 10.15221/19.196
Atsauce Lapkovska, E., Dāboliņa, I., Siliņa, L. Garment Fit: Where do We Stand?. No: Proceedings of 3DBODY.TECH 2019, Šveice, Lugano, 22.-23. oktobris, 2019. Ascona: Hometrica Consulting - Dr. Nicola D’Apuzzo, 2019, 196.-203.lpp. ISBN 978-3-033-07528-3. Pieejams: doi:10.15221/19.196
Pilnais teksts
ID 29756