RTU Mehānikas institūta darbības apskats vēsturiskā aspektā
2019
Jānis Vība, Vitālijs Beresņevičs, Aleksandrs Januševskis, Andrejs Krasņikovs, Inese Kiščenko

Rakstā ir apkopota informācija par RTU Mehānikas institūta zinātnisko pētījumu virzieniem un galveniem sasniegtiem rezultātiem.


Atslēgas vārdi
Mehānika, institūts, modelēšana, optimizācija, vibrotehnika, kavitācijas tehnoloģija, betons, kompozītie materiāli

Vība, J., Beresņevičs, V., Januševskis, A., Krasņikovs, A., Kiščenko, I. RTU Mehānikas institūta darbības apskats vēsturiskā aspektā. No: RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātei 155. Ē.Geriņš, A.Balodis, D.Šneidere, J.Ozoliņš, A.Narunovska red. Rīga: RTU Izdevniecība, 2019. 118.-133.lpp. ISBN 978-9934-22-358-7.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196