Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Civilā aizsardzība: laboratorijas darbi

Publikācijas veids Citas grāmatas (tai skaitā skolu mācību grāmatas, populārzinātniskā literatūra, daiļliteratūra, vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.)
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Civilā aizsardzība: laboratorijas darbi
Nosaukums angļu valodā Civil Defence: Laboratory Works
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.11. Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Pētniecības platforma Drošība un aizsardzība
Autori Jeļena Malahova
Vladimirs Jemeļjanovs
Atslēgas vārdi civilā aizsardzība
Anotācija Laboratorijas darbi "Civilā aizsardzība" paredzēti visu RTU studiju programmu studentiem, lai sniegtu topošajiem speciālistiem teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas, kuras nepieciešamas, strādājot sprādziembīstamos un ugunsbīstamos objektos.
Anotācija angļu valodā Laboratory work "Civil Defense" is intended for students of all RTU study programs to provide prospective specialists with the theoretical knowledge and practical skills required for working in explosive and flammable objects.
Atsauce Malahova, J., Jemeļjanovs, V. Civilā aizsardzība: laboratorijas darbi. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2014. 21 lpp. ISBN 978-9934-10-597-5.
ID 29797