Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Civilā aizsardzība (Civilās aizsardzības sistēma). 1.daļa

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Civilā aizsardzība (Civilās aizsardzības sistēma). 1.daļa
Nosaukums angļu valodā Civil Defence (System of Civil Defence). Part 1
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.11. Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Pētniecības platforma Drošība un aizsardzība
Autori Jeļena Malahova
Vladimirs Jemeļjanovs
Atslēgas vārdi civiā aizsardzība, ārkārtēja situācija
Anotācija Lai nodrošinātu sekmīgu speciālistu rīcību ārkārtās situācijās un organizētu iedzīvotāju garantētu drošību, ļoti svarīgi atklāt negatīvo prādību pirmscēloņus un iedzīvotājus brīdīnāt. Ja neizdodas to veikt, tad svarīgi kaut vai pareizi novērtēt avāriju un stihisko nelaimju bīstamības faktoru iedarbību uz cilvēkiem, izstrādāt konkrētus aizsardzības pasakumus un iedzīvotāju ricības pamatnoteikumus ārkārtas (ekstremālās) situācijās. To var panākt, laikus sagatavojot (amācot) cilvēkus šādām situācijām. Mācību grāmatā "Civilā aizsardzība" izklāstīts materiāls atbilstoši studiju programmai "Civilā aizsardzība" RTU studentiem
Anotācija angļu valodā Detecting the root causes of adverse events and alerting the public is crucial to ensuring successful specialist emergency response and organizing citizen safety. If this fails, it is important to assess the human exposure to the hazards of accidents and natural disasters, and to develop specific protective measures and a framework for public action in the event of emergencies. This can be achieved by preparing people for such situations in a timely manner. The textbook "Civil Defense" sets out the material according to the study program "Civil Defense" for RTU students
Atsauce Malahova, J., Jemeļjanovs, V. Civilā aizsardzība (Civilās aizsardzības sistēma). 1.daļa. 1. Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2011. 68 lpp. ISBN 978-9934-10-274-5.
ID 29839