Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sensor Matrix for Evaluation of Clothing Fit

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Citi pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Sensor Matrix for Evaluation of Clothing Fit
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Liene Siliņa
Inga Dāboliņa
Eva Lapkovska
Jānis Dāboliņš
Pēteris Apse-Apsītis
Jolanta Graudone
Atslēgas vārdi Capacitive sensors, Pressure measurement, Microcontrollers, Data acquisition, Clothing comfort evaluation
Anotācija The article deals with a new sensor matrix for evaluation of clothing fit from the perspective of wearers’ comfort. The pressure between soft surfaces is tested with capacitive sensors. Obtained results are compared with other fit evaluation methods such as 3D scanning, thermal imaging, and clothing virtual prototyping.
Atsauce Siliņa, L., Dāboliņa, I., Lapkovska, E., Dāboliņš, J., Apse-Apsītis, P., Graudone, J. Sensor Matrix for Evaluation of Clothing Fit. No: Proceedings of 2019 IEEE 60th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University (RTUCON), Latvija, Rīga, 7.-9. oktobris, 2019. Piscataway: IEEE, 2019, 1.-6.lpp.
Pilnais teksts
ID 29896