Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Arhitektes Dainas Dannebergas devums arhitektūrā 20. gadsimta otrajā pusē

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Arhitektes Dainas Dannebergas devums arhitektūrā 20. gadsimta otrajā pusē
Nosaukums angļu valodā Contribution of Architect Daina Danneberga to the Architecture in the Second Half of the 20th Century
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.1. Vēsture un arheoloģija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Ilze Gudro
Jānis Krastiņš
Atslēgas vārdi Daina Danneberga, RPI / RTU studentu pilsētiņa Ķīpsalā, 20. gadsimta otrās puses arhitektūra
Anotācija Rakstā atspoguļots ievērojamās latviešu arhitektes Dainas Dannebergas devums Latvijas arhitektūrā, kā arī dzīves nozīmīgie notikumi un izaugsme. Dzīvojot un strādājot padomju varas gados, arhitekte projektējusi gan dzīvojamās, gan sabiedriskās ēkas, kas joprojām tiek izmantotas un kuru kultūrvēsturiskās nozīmes līmenis laika gaitā ir noteikti audzis. Atpazīstamākais arhitektes projektētais objekts ir Rīgas Politehniskā institūta (RPI), tagad Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), studentu pilsētiņa Ķīpsalā. Pie tās projektēšanas D. Danneberga strādāja no 1969. līdz 1986. gadam. Arhitekte izstrādājusi arī vairāku citu mācību iestāžu, kā arī sabiedrisko un dzīvojamo ēku projektus, kas realizēti gan Latvijā, gan ārpus tās.
Anotācija angļu valodā The article reflects the contribution of the renowned Latvian architect Daina Danneberga to Latvian architecture, as well as the significant events and growth of her life. While living and working in Soviet times, the architect has designed both residential and public buildings, which are still in use and whose cultural and historical significance has surely increased over time. The most recognizable object designed by the architect is the Student Campus of Riga Polytechnic Institute (RPI), now Riga Technical University (RTU), on the Ķīpsala Island. It was designed by D. Danneberga from 1969 to 1986. The architect has also developed projects for several other educational institutions as well as public and residential buildings, both in Latvia and abroad.
DOI: 10.7250/IAV.2019.002
Atsauce Gudro, I., Krastiņš, J. Arhitektes Dainas Dannebergas devums arhitektūrā 20. gadsimta otrajā pusē. Inženierzinātņu un augstskolu vēsture / History of Engineering Sciences and of Institutions of Higher Education, 2019, Vol. 3, 11.-33. lpp. ISSN 2592-8155. e-ISSN 2592-8163. Pieejams: doi:10.7250/IAV.2019.002
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
ID 29919