Procesu vadības teorētiskie un praktiskie aspekti uzņēmējdarbībā
Ilgtspējīga attīstība un tiesiskums turbulentā biznesa un politiskajā vidē: starptautiskās zinātniskās konferences tēzes 2018
Judīte Jakubāne

Tiek apskatīti procesu vadības teorētiskie un praktiskie aspekti


Atslēgas vārdi
vadīšana,process,procesu vadīšana,biznesa procesu vadīšana. procesa vadīšanas retrospekcija, procesu vadīšanas modelēšana

Jakubāne, J. Procesu vadības teorētiskie un praktiskie aspekti uzņēmējdarbībā. No: Ilgtspējīga attīstība un tiesiskums turbulentā biznesa un politiskajā vidē: starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, Latvija, Rīga, 26.-28. aprīlis, 2018. Rīga: Juridiskā koledža, 2018, 33.-35.lpp. ISBN 978-9934-8719-3-1.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196