Ilglaicīgi piemērojama novērtēšanas ietvara izstrāde platjoslas interneta pakalpojuma kvalitātes uzraudzībai
2019
Elmārs Lipenbergs

Aizstāvēšana
19.12.2019. 16:30, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 201. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Ģirts Ivanovs, Vjačeslavs Bobrovs

Recenzenti
Jurģis Poriņš, Aleksejs Udaļcovs, Jūlija Asmuss

Mūsdienās elektronisko sakaru pakalpojumu un satura pakalpojumu klāsts lietotājiem lielākoties jau šobrīd ir pieejams, izmantojot interneta piekļuves pakalpojumu, kas pakāpeniski aizstāj dažāda veida iepriekš izmantotos saziņas veidus un piekļuvi saturam. Pasaulē veiktie pētījumi un interneta lietojuma prognozes paredz, ka kopējais pārraidīto datu apjoms turpmāko piecu gadu laikā pieaugs trīskārt. Kā viens no nozīmīgākiem projektiem tehnoloģiju attīstības jomā elektronisko sakaru tīkla pārraides funkciju nodrošināšanai ir 5G tehnoloģiju ieviešana. Līdztekus fiksētos tīklos nodrošinātajai interneta piekļuvei, mobilo tehnoloģiju attīstības tendences iezīmē 4G un 5G tehnoloģijas tīklu attīstības scenārijus, prognozējot, ka līdz 2025. gadam mobilo operatoru tīklos pasaulē varētu būt tuvu sešiem miljardiem mobilo sakaru lietotāju pieslēgumu. Promocijas darbā atspoguļots pētījumā paveiktais par tehnoloģiju attīstības tendencēm atbilstoša interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes uzraudzības modeļa ieviešanu. Ir veikts novērtējums esošam kvalitātes uzraudzības ietvaram un sniegti priekšlikumi ilglaicīgi piemērojamai platjoslas interneta kvalitātes mērījumu metodoloģijas un datu matemātiskās analītikas inženiertehnisko risinājumu koncepcijai kvalitātes uzraudzības regulējumu harmonizācijai. Promocijas darbā ir apkopoti ar platjoslas interneta pakalpojuma kvalitāti saistīti pētījuma rezultāti, sniedzot priekšlikumus pilnībā funkcionējoša kompleksa kvalitātes uzraudzības modeļa ieviešanai, nodrošinot izstrādātā modeļa komponenšu ieviešanu starptautiska līmeņa regulējošā dokumentācijā, kā arī praktisku realizāciju Latvijas mērogā.


Atslēgas vārdi
4G, 5G, platjoslas interneta pakalpojuma kvalitāte

Lipenbergs, Elmārs. Ilglaicīgi piemērojama novērtēšanas ietvara izstrāde platjoslas interneta pakalpojuma kvalitātes uzraudzībai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 184 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196