Radiofrekvenču spektra joslas 694–790 MHz izmantošanas iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām
2019
Guntis Ancāns

Aizstāvēšana
19.12.2019. 14:30, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Āzenes iela 12, 201. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Vjačeslavs Bobrovs

Recenzenti
Sandis Spolītis, Aleksejs Udaļcovs, Jūlija Asmuss

Šobrīd pasaulē strauji pieaug pārraidāmo datu apjoms, un tiek prognozēts, ka mobilo datu trafiks līdz 2022. gadam pieaugs vairāk nekā divas reizes, salīdzinot ar 2019. gadu, un sasniegs 77 eksabaitus (77 × 1018 baiti) mēnesī [37]. Lai apmierinātu mobilo sakaru pakalpojumu lietotāju pieaugošo pieprasījumu pēc lielākiem datu pārraides ātrumiem un attīstītu jaunus bezvadu pakalpojumus, kā arī jaunas radiosakaru tehnoloģijas, nākotnē būs nepieciešami papildu radiofrekvenču spektra resursi. Arī esošo radiosakaru sistēmu izvēršanai būs nepieciešamas papildu frekvences. Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešams vienmērīgs teritorijas radiopārklājums, ko var nodrošināt, izmantojot zemāka diapazona frekvenču joslas, it īpaši frekvences zem 1 GHz. Promocijas darba galvenais mērķis ir novērtēt 694–790 MHz (700 MHz) frekvenču joslas piemērotību platjoslas bezvadu pārraides sistēmu izmantošanai. Promocijas darbā apskatīti radiofrekvenču spektra pārvaldes aspekti, analizētas elektromagnētiskās saderības novērtējuma metodes bezvadu pārraides sistēmām, sniegts elektromagnētiskās saderības novērtējums starp dažādām radiosakaru sistēmām 700 MHz joslā un blakusjoslās, analizēta radioviļņu izplatīšanās 700 MHz joslā, kā arī izstrādātas rekomendācijas frekvenču kanālu plānam. Radiofrekvenču spektrs ir ierobežots resurss, nacionālā bagātība, kas nākotnē kļūs arvien vērtīgāks.


Atslēgas vārdi
4G, 5G, DVB-T/T2, elektromagnētiskā saderība, IMT, LTE, Montekarlo, SEAMCAT

Ancāns, Guntis. Radiofrekvenču spektra joslas 694–790 MHz izmantošanas iespēju novērtējums bezvadu pārraides sistēmām. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2019. 132 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196