Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Assessment of Shoulder Girdle Elevation Motion Using DAid Smart Shirt: A Reliability and Validity Study

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Assessment of Shoulder Girdle Elevation Motion Using DAid Smart Shirt: A Reliability and Validity Study
Pētniecības nozare 3. Medicīnas un veselības zinātnes
Pētniecības apakšnozare 3.3. Veselības un sporta zinātnes
Pētniecības platforma Materiāli, procesi un tehnoloģijas
Autori Guna Semjonova
Jānis Vētra
Aleksandrs Okss
Aleksejs Kataševs
Vinita Cauce
Atslēgas vārdi Wearable technology, knitted strain sensors, shoulder motion assessment, validity, reliability
Anotācija Muscle function around the shoulder girdle can be impaired by pain, what leads to abnormal movement e.g. elevation. There is need for specific assessment of movement faults, so individual sport rehabilitation strategies can be implemented. Smart garments are efficient for upper body movement assessment. There is a lack of literature that smart textile garment are reliable and valid during shoulder gridle elevation. The purpose of study was to examine reliability and validity of the DAid smart shirt during shoulder girdle elevation. Twenty-one female volunteers age 24.3. (SD3.3), body mass index 19.3 (SD 0.5) were recruited. As assessment tool there were DAid smart shirt and 2D movement video analysis software Quintic Biomechanics v26, UK. Cronbach alpha coefficient, Interclass Correlation Coefficient were calculated to assess the within session test-retest reliability. Bland – Altman analysis were used to determine validity. Results: reliability for right side measures: Cronbach alpha coefficient α ≥ 0.9, ICC ≥ 0.9. Reliability for left side measures: Cronbach alpha coefficient α ≥ 0.9, ICC ≥ 0.91. Bland -Altman analysis presents, that DAid smart shirt measures are valid during shoulder girdle elevation. Conclusion: smart shirt measures are reliable and valid during shoulder girdle elevation motion.
DOI: 10.5220/0008064802290235
Hipersaite: http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/Link.aspx?doi=10.5220/0008064802290235 
Atsauce Semjonova, G., Vētra, J., Okss, A., Kataševs, A., Cauce, V. Assessment of Shoulder Girdle Elevation Motion Using DAid Smart Shirt: A Reliability and Validity Study. No: icSPORTS 2019: 7th International Conference on Sport Sciences Research and Technology Support: Proceedings, Austrija, Vienna, 20.-21. septembris, 2019. [S.l.]: SciTePress, 2019, 229.-235.lpp. ISBN 978-989-758-383-4. Pieejams: doi:10.5220/0008064802290235
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 30211