Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Evaluation of the Environmental Engineering Study Programme at University

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Evaluation of the Environmental Engineering Study Programme at University
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Pētniecības platforma Enerģija un apkārtējā vide
Autori Jeļena Pubule
Antra Kalnbaļķīte
Ērika Teirumnieka
Dagnija Blumberga
Atslēgas vārdi The European Union has placed competence-based teaching and competence-based education as one of its highly relevant goals. Due to mass higher education, the assessment of effectiveness and relevance evaluation of environmental engineering study programmes should become an important issue. Presently the focus of the evaluation on multi-disciplinary study programmes varies from the evaluation of attitudes, impacts or effectiveness of utilisation-focused evaluation, summative evaluation and participatory evaluation approaches. The objective of this study was to propose an effective framework to evaluate the Environmental Engineering Master study programmes. During the research, the evaluation of existing study programmes on environmental engineering in Europe was conducted, information about the study courses, teaching methods, assessment methods and competences was used for the analysis. The results obtained showed that lectures, site visits, group coursework, practical laboratories and role-plays allows to reach the necessary knowledge, skills and competences and to provide an effective and relevant education to the Environmental Engineering Master programme students. The proposed evaluation framework was tested and approbated on new Riga Technical University Master study programmes on Environmental Engineering and Bioeconomy.
Anotācija The European Union has placed competence-based teaching and competence-based education as one of its highly relevant goals. Due to mass higher education, the assessment of effectiveness and relevance evaluation of environmental engineering study programmes should become an important issue. Presently the focus of the evaluation on multi-disciplinary study programmes varies from the evaluation of attitudes, impacts or effectiveness of utilisation-focused evaluation, summative evaluation and participatory evaluation approaches. The objective of this study was to propose an effective framework to evaluate the Environmental Engineering Master study programmes. During the research, the evaluation of existing study programmes on environmental engineering in Europe was conducted, information about the study courses, teaching methods, assessment methods and competences was used for the analysis. The results obtained showed that lectures, site visits, group coursework, practical laboratories and role-plays allows to reach the necessary knowledge, skills and competences and to provide an effective and relevant education to the Environmental Engineering Master programme students. The proposed evaluation framework was tested and approbated on new Riga Technical University Master study programmes on Environmental Engineering and Bioeconomy.
DOI: 10.2478/rtuect-2019-0070
Atsauce Pubule, J., Kalnbaļķīte, A., Teirumnieka, Ē., Blumberga, D. Evaluation of the Environmental Engineering Study Programme at University. Environmental and Climate Technologies, 2019, Vol. 23, No. 2, 310.-324. lpp. ISSN 1691-5208. e-ISSN 2255-8837. Pieejams: doi:10.2478/rtuect-2019-0070
Pilnais teksts Pilnais teksts
Publikācijas versija
Licence
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 30258